(+420) 724 795 548
bicom@sykorka.eu

Průběh sezení a pokyny k terapiím

Created with Sketch.

PRŮBĚH SEZENÍ

Klient je seznámen s postupem testování a zjištěním jeho anamnézy. Dále se pomocí biorezonančního přístroje BICOM zjišťují příčiny, které narušují rovnováhu organismu, tzv. zátěže (patogeny, zevní prostředí, blokády…). Sestaví se plán terapií a následně se tyto zátěže vyvádí a poškozené energetické systémy stabilizují. Obnovuje se tak samoregulační (samoléčící) schopnost organismu.

Výsledky diagnostiky a terapeutický postup jsou zaznamenávány a následně posílány každému klientovi v elektronické podobě na jím zvolený email po každém sezení

POKYNY K TERAPIÍM

  • Den před terapií a v den terapie nepijte alkohol.
  • V den terapie nepijte kávu.
  • Den před terapií, v den terapie a několik následujících dní po terapii dbejte na příjem tekutin (voda s nízkým obsahem minerálů je nejvhodnější, jelikož pomáhá odplavovat z vašeho těla všechny uložené toxiny).
  • Den před terapií, v den terapie a několik následujících dní po terapii jezte pokud možno lehkou stravu (tuky zatěžují lymfatický systém, cukry ničí střevní mikroflóru a podporují celou řadu střevních onemocnění apod.).
  • V případě zájmu o terapii „odvykání kouření“ si přineste s sebou poslední nedopalek cigarety, pokud možno čerstvý dokouřený do poloviny. V případě jiné závislosti látku způsobující závislost.
  • Jste-li diabetik na inzulinové terapii nebo máte aplikován kardiostimulátor, upozorněte na to.
  • Oblečení volte volné vzdušné – pohodlí na prvním místě.
  • Kovové doplňky (šperky, hodinky…) před terapií odložte, mohly by způsobit nepřesnost měření.

Máte-li zájem o setkání, neváhejte se objednat!

OBJEDNAT SE