(+420) 724 795 548
bicom@sykorka.eu

Biorezonanční metoda BICOM

Created with Sketch.

Jak to funguje?

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový, tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlastně energie a všechny substance, tedy i všechny buňky, části těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd., mají elektromagnetické vyzařování, tzv. frekvenční vzorek. Naše buňky vysílají a přijímají tyto elektromagnetické frekvence a buňky spolu tak komunikují i jiným způsobem než jen prostřednictvím chemických signálů.


Každá skupina buněk ve zdravém orgánu má svůj vlastní frekvenční vzorek a dokud buňky v těle spolu mohou nerušeně komunikovat, je samoregulační schopnost těla neporušená. Pokud je tělo oslabené nebo přetížené, dochází k poruše buněčné komunikace. Frekvenční vzorek je pak jiný než v případě komunikace zdravých buněk.


Trvalá porucha buněčné komunikace vede k tomu, že tělo reaguje na příznaky nemoci. Už není schopno regulovat sebe sama. Je nutné obnovit optimální komunikaci buněk. A přesně zde zasahuje biorezonanční metoda BICOM.


Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk, slouží také jako „zvláštní skládka odpadu“ pro zatěžující látky v případě, kdy jsou vylučovací orgány jako např. játra, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí (např. bakterie, viry, elektrický smog, materiály používané ve stomatologii, alergeny atd.). Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná. Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány a přístroj BICOM tak zde nabízí cennou pomoc.


Biorezonanční metoda BICOM spojuje diagnostiku a terapii v jednom přístroji. V prvním kroku je možné rychle a bezbolestně vytestovat, v jakém energetickém stavu se pacient nachází. To rozlišuje zdravé a narušené frekvenční vzorky. Dochází k identifikaci zatěžujících látek, např. alergenů a patogenů, a tak jsou nalezeny jednotlivé slabé stránky. Jakmile jsou diagnostikovány rušivé frekvenční vzorky, jsou pacientovi prostřednictvím přístroje vráceny individuální terapeutické frekvenční vzorky. Komunikace skupiny buněk se může opět normalizovat, zatěžující látky jsou z těla vyloučeny. Nyní je komunikace skupiny buněk opět „na jedné vlně“. A to dobré na tom je, že díky ničím nerušené komunikaci buněk opět „naskočí“ samouzdravovací schopnost těla.


Testování za pomocí biorezonance spočívá vlastně ve srovnání vlnových charakteristik pacienta s etalonem fyziologických frekvencí. Tento popsaný princip dává vzniknout biorezonanční terapii, která, velmi zjednodušeně řečeno, odstraní patologické spektrum a nahradí jej fyziologickým, čímž vyřeší i problém terénu vnímavého pro patologické procesy. Pacient toto vnímá jako uzdravení.


Přístroj BICOM díky svému principu a variabilitě léčby skrývá netušené možnosti terapie. Velmi záleží na kreativitě terapeuta, jak daleký bude úspěch léčby.


Reakce na terapii mohou být různé, pacient se může cítit unavený nebo naopak plný energie. Vzhledem k principu metody může po terapii nastat u pacienta stav, který je nazýván jako prvotní zhoršení. Tento stav paradoxně svědčí pro úspěšnost terapie a spontánně odezní do několika hodin nebo dní.

Máte-li zájem o setkání, neváhejte se objednat!

OBJEDNAT SE